ورود به سیستم
                  نام کاربری *    
      
  رمز عبور *    
       
اعضاء محترم هیات علمی
احتراما با توجه به جایگزینی سامانه پژوهشی گلستان به جای سامانه پژوهشی سپید و
نیاز به مدت زمانی جهت انتقال اطلاعات، براساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه و
با تایید معاونین محترم پژوهشی دانشکده ها و هماهنگی های قبلی بعمل آمده،سامانه
سپید تا اطلاع ثانوی قطع می باشد. متعاقبا با اطلاع رسانی قبلی دسترسی سامانه
پژوهشی گلستان ایجاد خواهد شد.
با تشکر از همکاری شما